Bootcamp LARP

Do příchodu na tvrz zbývá

Org Team

Alistair

Čerstvě korunovaný král Fereldenu a služebně nejstarší Šedý strážce v zemi. Obnově řádu se věnuje s nadšením - zvlášť pokud to znamená, že nebude muset sedět v Denerimu a kralovat.

Bude mít na starosti hlavně dohled nad bojovým a taktickým výcvikem, trasování výprav a nemístný humor.

Elissa

Šedým strážcem se stala začátkem Páté Nákazy; v jejím závěru byla králem za zásluhy povýšena na velitelku Šedých v zemi. Zároveň byla pověřena obnovou řádu. Pokrčila rameny a dala se do práce.

Povede fyzický výcvik všeho druhu, od rozcviček po sílu a obratnost, a zároveň dohlíží na myšlenková cvičení a další intelektuální aktivity.

Uvítáme pomoc - přidejte se. Stačí se ozvat.