Bootcamp LARP

Do příchodu na tvrz zbývá

Pohyb v terénu

Náplní tohoto bloku bude trénink praktických dovedností spojených s pohybem v terénu. To zahrnuje rychlý a tichý přesun; orientaci podle mapy a terénu; rozmístění členů jednotky při pochodu dle jejich role a specializace; chování a zásady zvědů, včetně plížení; signalizaci a jinou komunikaci. Rekruti zde využijí dovednosti z jiných bloků, například obratnosti a taktického uvažování.

Účastníci výcviku budou rozděleni do několika skupin, které budou v terénu interagovat, aby navzájem prověřili efektivitu svého chování při přesunu. Rekruti se výcviku budou účastnit v plné polní, aby si zvykali na přidanou zátěž a jiná omezení plynoucí z výstroje.

zpět na obory

zpět k rozvrhu